Make your own free website on Tripod.com
   

 

 

ST-220 ควบคุมสัญญาณออดโรงงาน/โรงเรียน

Specification

 • เลือกตั้งเวลาทำงานได้ 24 ชม. / 7 วัน
 • ทำงานแบบ ON/OFF อิสระ 2 ช่อง
 • ทำงานแบบปรับค่าได้ 5-59 วินาที
 • ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 100 โปรแกรม
 • ตั้งเวลาได้ต่ำสุด 5 วินาที
 • ตั้งให้ทำงานวัน จ-ศ, จ-ส, ส-อา, ทุกวัน หรือ วันอิสระ
 • กระแสโหลดต่อ 1 Channel 10 A
 • ระบบหยุดการทำงานชั่วคราว (Pause)
 • แบตเตอรี่สำรอง 4 ปี (ไฟดับต่อเนื่อง 7,300 ชม.)
 • ไฟดับข้อมูลที่ตั้งไว้ไม่หาย
 • ระบบล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ
 • ระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก สัญญาณรบกวน
 • ป้องกันแรงดันสไปก์ที่เกิดจากฟ้าผ่าในสาย AC
 • Surge Protector
 • ระบบ Recover และ Delay Time